E-mail marketing B2B i B2C – jakie są różnice?  

Co cechuje najlepsze metody marketingowe? Jednym z takich aspektów jest bez wątpienia uniwersalność, bo to ona sprawia, że daną metodę można wykorzystać w różnych sytuacjach. W tym miejscu warto więc wspomnieć choćby o e-mail marketingu. Jego specyfika jest bowiem na tyle uniwersalna, że mogą z niego korzystać naprawdę liczne firmy i przedsiębiorstwa. Co więcej, sam model takiej formy marketingu może zostać przystosowany do wymagań odpowiadających konkretnej grupie docelowej. To dlatego dzisiaj często stosuje się podział na e-mail marketing B2B oraz B2C. Jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma modelami i o czym warto pamiętać przy organizowaniu takich kampanii?

Czym jest e-mail marketing B2B? 

Na pewno niektórym osobom e-mail marketing może kojarzyć się wyłącznie ze zdobywaniem nowych klientów. O ile to skojarzenie jest trafne, o tyle nie oddaje ono pełnego potencjału takiej formy marketingu. W praktyce zapewnia ona bowiem znacznie szersze możliwości działania i to nawet w modelu B2B.

Wyjaśnijmy więc pokrótce najważniejsze kwestie związane z tym zagadnieniem. Model B2B oznacza oczywiście Business-to-Business, czyli relację pomiędzy dwiema firmami. Łatwo można więc wywnioskować, że e-mail marketing B2B będzie dotyczyć właśnie takiej formy relacji.

W przypadku e-mail marketingu definicja działalności B2B wygląda nieco inaczej. W tej formie wysyłającemu będzie zależeć przede wszystkim na tym, aby nawiązać relację biznesową z inną firmą. Dlatego z założenia taka forma działania ma charakter długofalowy i jest ukierunkowana na dłuższe współprace. Przykładem może być cold mailing B2B.

Czym różni się e-mail marketing B2B od B2C?

Opisana wyżej definicja zupełnie zmienia metody działania podejmowane w ramach e-mail marketingu B2B. W celu ich porównania możemy je zestawić z typowym marketingiem B2C, czyli Business-to-Customer. E-mail marketing B2C polega na nawiązaniu relacji z klientami, której celem jest przede wszystkim sprzedaż produktów lub usług. Dlatego w przypadku B2C e-mail marketing pozwala np. na stosowanie bezpośredniego call-to-action, które ma skłonić klienta do zakupu konkretnego produktu lub usługi.

Ponadto kampanie w ramach B2C e-mail marketingu mają mocno eksponować firmową ofertę lub dostępne usługi. To z kolei mocno odróżnia taką formę działalności od e-mail marketingu B2B. Co prawda, tutaj także celem jest nawiązanie współpracy i wymiana określonych usług. Jednak rzadko kiedy ma ona formę bezpośredniej sprzedaży, bo dużo częściej mówi się tutaj o kooperacji. Z tego względu marketing B2B wymaga zupełnie innego podejścia.

Jakie są tego praktyczne przykłady? Jednym z nich może być sam styl komunikacji w ramach wysyłanych wiadomości. Obecnie w relacjach B2C coraz częściej dominuje bardzo swobodny styl wypowiedzi, a wręcz zwracanie się do klientów na „Ty”. Natomiast e-mail marketing B2B cechuje się bardziej oficjalnymi regułami. Tutaj nadal dominują formy grzecznościowe oraz bardziej parlamentarny styl komunikacji. Zazwyczaj nie ma więc tutaj miejsca na krzykliwe nagłówki albo hasła.

E-mail marketing B2B kładzie również znacznie większy nacisk na język korzyści. W przypadku B2C wygląda to nieco inaczej, bo to klient ma mieć przekonanie, że dany produkt lub usługa będzie dla niego najlepsza. Natomiast przy kooperacji B2B firmy muszą uzyskać dokładniejsze informacje na temat potencjału tkwiącego w poszczególnych działaniach. Toteż częściej pojawiają się tutaj różnego rodzaju dane, wykresy oraz współczynniki dotyczące pomiaru efektywności.

e mail marketing b2b

Jak skuteczniej korzystać z e-mail marketingu B2B?

Niektóre firmy mogą wykorzystać swoje doświadczenie dotyczące B2C e-mail marketingu i próbować przenieść takie wzorce na model B2B. Niestety, opisane wyżej różnice sprawiają, że takie działanie rzadko kiedy przyniesie pozytywne efekty. Co zatem warto zmienić w swoim modelu biznesowym, aby e-mail marketing B2B okazał się skuteczniejszy?

Po pierwsze, trzeba tutaj położyć znacznie większy nacisk na personalizację wiadomości. O ile bowiem klienci mogą mieć dosyć podobne oczekiwania, o tyle praktycznie każda firma ma inną strategię biznesową. Dlatego wiadomości wysyłane w ramach marketingu B2B muszą być mocno spersonalizowane i nawiązywać do obszaru działalności firmy.

Po drugie, e-mail marketing B2B w znacznie większym stopniu koncentruje się na budowaniu długofalowych relacji. Z tego względu trzeba mieć tutaj na uwadze fakt, że poszczególne decyzje będą podejmowane nieco wolniej. W przypadku B2C e-mail marketingu firma często może liczyć na to, że klient podejmie decyzję zakupową pod wpływem chwili. Natomiast model B2B oznacza już typowo strategiczne myślenie i bardziej wymagającą kooperację. W związku z tym należy się nastawić na nieco wolniejszy przebieg poszczególnych procesów.

Po trzecie, sama strategia e-mail marketingu B2B wymaga opierania wiadomości na konkretach. Nie można tutaj ograniczyć się po prostu do ogólnych stwierdzeń, że taka kooperacja będzie super korzystna. Zamiast tego warto przedstawić partnerom biznesowym konkretne wyliczenia oraz plan współpracy.

Zastosowanie się do tych prostych porad może znacząco poprawić uzyskiwane rezultaty w marketingu B2B.

Kampanie e-mail marketingowe – jak zacząć?

Kampanie e-mail marketingowe pozostają sprawdzonym i skutecznym sposobem na docieranie ze swoją ofertą do potencjalnych klientów. Co prawda, niektóre osoby mogą podchodzić do tego nieco sceptycznie i twierdzić, że reklama przez e-mail nie przystaje do obecnych...

Baza adresów e-mail – skąd pozyskać?  

Skuteczne przeprowadzenie kampanii e-mail marketingowej byłoby niemożliwe bez posiadania przygotowanej bazy adresów e-mail. To właśnie taka baza adresów e-mail pozwala na stworzenie docelowej grupy odbiorców danego mailingu lub newslettera. Problem polega jednak na...

 E-mail marketing dla e-commerce

Jeszcze kilkanaście lat temu handel elektroniczny, czyli e-commerce, był jedynie uzupełnieniem handlu prowadzonego tradycyjnymi metodami. Jednak ostatnie lata doprowadziły do prawdziwej rewolucji pod kątem świadczenia usług oraz sprzedaży towarów. Rozwój technologii...

Strategia marketingowa – co to jest?

Nie bez powodu w biznesie tyle uwagi poświęca się kwestiom związanym z planowaniem. Nawet sam termin „biznesplan” zawiera w sobie słowo „plan”. Nie ma w tym więc żadnego przypadku, bo określanie celów i metod ich realizacji to fundamentalny aspekt we wszystkich...

Wskaźnik ROI w marketingu e-mail – co to jest i jak go obliczyć?

Poszczególne metody marketingu mogą być bardzo zróżnicowane. Dotyczy to zarówno ich najważniejszych założeń, jak i metod docierania do potencjalnych odbiorców. Jednak pomimo tak dużego zróżnicowania istnieje także jeden czynnik,...