Kampanie e-mail marketingowe – jak zacząć?

Kampanie e-mail marketingowe pozostają sprawdzonym i skutecznym sposobem na docieranie ze swoją ofertą do potencjalnych klientów. Co prawda, niektóre osoby mogą podchodzić do tego nieco sceptycznie i twierdzić, że reklama przez e-mail nie przystaje do obecnych realiów. Jednak nie jest to prawda, bo wszelkie dane jasno pokazują, iż marketing e-mailowy nadal stanowi efektywną formę promocji dóbr i usług. Jak więc zacząć korzystać z możliwości oferowanych przez tę formę reklamy? Na to pytanie odpowiemy w poniższym tekście.

E-mail marketing – co to? 

Na początku warto jednak pokrótce przypomnieć najważniejszą ideę oraz założenia dotyczące tej formy reklamy. Jak sama nazwa sugeruje, e-mail marketing to rodzaj przekazu marketingowego, który odbywa się za pośrednictwem systemów poczty elektronicznej.

Nie chodzi tutaj jednak o wysyłanie przypadkowych wiadomości do przypadkowych osób. Wysoka skuteczność kampanii e-mail marketingowych wynika bowiem właśnie z ich spersonalizowanego charakteru. Takie kampanie zakładają więc wysyłanie wiadomości o indywidualnym charakterze marketingowym do wybranej grupy odbiorców. Dzięki temu firma może osiągnąć zdecydowanie lepsze efekty dotyczące promocji.

Kampanie e-mailowe najczęściej mają postać newslettera. Jest to cała seria wiadomości, które w określonym oknie czasowym trafiają na skrzynki mailowe odbiorców. Najważniejszym celem newslettera jest utrzymanie stałej więzi z klientami, a także informowanie ich o nowościach dostępnych w asortymencie.

Co ważne, marketing e-mailowy pozwala jednak także na bardziej bezpośrednie działanie, czego najlepszym przykładem jest mailing. Ma on nieco inne przeznaczenie, ponieważ jego celem jest wysyłanie wiadomości z tzw. call-to-action, czyli wezwaniem do działania. Mailing ma zatem skłonić odbiorcę takiej wiadomości do podjęcia konkretnych kroków, a więc zazwyczaj do wejścia na stronę i dokonania zakupu. Przy dobrym zastosowaniu mailing pozwala na osiągnięcie naprawdę znakomitych wyników sprzedażowych.

Jak wykorzystać e-mail marketing do promocji firmowej oferty?

Jedną z najważniejszych zalet kampanii e-mailowych jest prostota ich działania. Dzięki niej niemal każda firma może skorzystać z możliwości, jakie zapewnia taka forma reklamy. Od czego należy więc zacząć działania w tym zakresie?

Pierwszą bardzo ważną kwestią będzie ustalenie zakresu działań. Tutaj trzeba przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, jaką funkcję ma pełnić marketing e-mailowy? Jeżeli firma ma zamiar postawić na cykliczną komunikację i budowanie relacji z klientami, oczywistym wyborem będzie newsletter. Jeśli natomiast kampania ma być jednorazowym działaniem, które koncentruje się na promowaniu konkretnego produkcji albo usługi – wtedy dużo lepiej postawić na mailing.

Po wyborze konkretnej metody można przejść do kwestii samego przekazu. Jeśli chodzi o kampanie e-mailowe, kluczowe znaczenie mają dwa aspekty. Pierwszym z nich będzie określenie grupy docelowej i zebranie bazy adresów e-mail. Tutaj organizator kampanii może postawić na kilka metod. Przykładowo, jedną z nich będzie wykorzystanie już posiadanych adresów e-mail, które klienci zostawili podczas składania zamówienia.

Druga ważna kwestia to opracowanie treści mailingu lub newslettera. W tym przypadku trzeba zwrócić uwagę na kilka czynników. Jednym z nich będzie oryginalna treść, co może pozwolić na uniknięcie automatycznego wychwycenia wysyłanych wiadomości przez filtry antyspamowe. Bardzo istotny będzie również angażujący charakter korespondencji, który sprawi, że odbiorca naprawdę zainteresuje się dostępną ofertą.

Jakie efekty może zapewnić zrealizowana kampania e-mailowa?

E-mail marketing, podobnie jak każda inna forma marketingu, ma zapewnić ten sam efekt, czyli wzrost zainteresowania ofertą. To właśnie taki wzrost może bowiem przełożyć się na poprawę sprzedaży, a taka poprawa będzie zdecydowanie najlepszym dowodem na skuteczność podejmowanych działań.

Monitorowanie efektów ma znaczenie również podczas samej kampanii e-mailowej. Szczególnie istotne będą wówczas parametry związane z wysyłanymi wiadomościami. Tutaj warto wspomnieć choćby o wskazaniach dotyczących:

    • CTR (click-to-rate) – liczba unikalnych kliknięć użytkowników;

    • OR (open-rate) – procentowy wskaźnik wyświetleń wiadomości.

Oczywiście obydwa te wskaźniki trzeba odnieść także do typu realizowanej kampanii e-mail marketingowej. Trzeba bowiem pamiętać, że np. specyfika newslettera zakłada bardzo regularne wysyłanie wiadomości. Dlatego w tym przypadku opisane wyżej wskazania mogą być zupełnie inne.

Tym samym rezultaty kampanii e-mail marketingowej trzeba oceniać nie tylko przez pryzmat jej statystyk, ale także przez pryzmat realnego wzrostu zainteresowania firmową ofertą. Dopiero połączenie tych dwóch czynników zapewni rzeczywisty feedback związany ze skutecznością podejmowanych działań marketingowych.

Dobra wiadomość jest taka, że kampanie e-mail marketingu są dość proste w realizacji i przy tym nie generują wysokich kosztów. Warto zatem testować różne rozwiązania, aby finalnie znaleźć to, które daje największy zwrot z marketingowych inwestycji.

Baza adresów e-mail – skąd pozyskać?  

Skuteczne przeprowadzenie kampanii e-mail marketingowej byłoby niemożliwe bez posiadania przygotowanej bazy adresów e-mail. To właśnie taka baza adresów e-mail pozwala na stworzenie docelowej grupy odbiorców danego mailingu lub newslettera. Problem polega jednak na...

 E-mail marketing dla e-commerce

Jeszcze kilkanaście lat temu handel elektroniczny, czyli e-commerce, był jedynie uzupełnieniem handlu prowadzonego tradycyjnymi metodami. Jednak ostatnie lata doprowadziły do prawdziwej rewolucji pod kątem świadczenia usług oraz sprzedaży towarów. Rozwój technologii...

Strategia marketingowa – co to jest?

Nie bez powodu w biznesie tyle uwagi poświęca się kwestiom związanym z planowaniem. Nawet sam termin „biznesplan” zawiera w sobie słowo „plan”. Nie ma w tym więc żadnego przypadku, bo określanie celów i metod ich realizacji to fundamentalny aspekt we wszystkich...

Wskaźnik ROI w marketingu e-mail – co to jest i jak go obliczyć?

Poszczególne metody marketingu mogą być bardzo zróżnicowane. Dotyczy to zarówno ich najważniejszych założeń, jak i metod docierania do potencjalnych odbiorców. Jednak pomimo tak dużego zróżnicowania istnieje także jeden czynnik,...

E-mail marketing B2B i B2C – jakie są różnice?  

Co cechuje najlepsze metody marketingowe? Jednym z takich aspektów jest bez wątpienia uniwersalność, bo to ona sprawia, że daną metodę można wykorzystać w różnych sytuacjach. W tym miejscu warto więc wspomnieć choćby o e-mail marketingu. Jego specyfika jest bowiem na...