Strategia marketingowa – co to jest?

Nie bez powodu w biznesie tyle uwagi poświęca się kwestiom związanym z planowaniem. Nawet sam termin „biznesplan” zawiera w sobie słowo „plan”. Nie ma w tym więc żadnego przypadku, bo określanie celów i metod ich realizacji to fundamentalny aspekt we wszystkich rodzajach działalności gospodarczej. Specjaliści mówią, że jest to tzw. strategia marketingowa, która jest czymś więcej niż tylko planem działania. Na podstawie wybranej strategii można później określić działania podejmowane w ramach poszczególnych kampanii. Wystarczy tutaj wspomnieć choćby o strategii e-mail marketingu. Jak może ona wyglądać i na jakie kwestie warto zwrócić szczególną uwagę?

Czym jest strategia marketingowa?

Strategia marketingowa to termin, który może odnosić się zarówno do tej ogólnej strategii budowania wizerunku oraz pozycji rynkowej danej firmy, jak i do działań podejmowanych np. w ramach konkretnej kampanii. Zasadniczo taka strategia w ogólnym rozumieniu powinna udzielać odpowiedzi na pytania:

  • W jaki sposób firma zamierza budować swoją pozycję na rynku?
  • W jaki sposób firma chce docierać do nowych klientów?
  • Jaka ma być forma rozwoju firmy?

Natomiast w przypadku realizowanej kampanii strategia marketingowa ma określić jej przebieg, oczekiwane efekty oraz pomysł na maksymalizację skuteczności. Przykładem takiego działania dla e-mail marketingu może być cold mailing B2B stosowany w celu nawiązania nowych współprac.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia grupy odbiorców takich wiadomości, zachęcamy do lektury tekstu:

Z jakich elementów składa się strategia marketingu?

Tak naprawdę stopień rozbudowania strategii zależy w głównej mierze od indywidualnego planu firmy. Te najbardziej rozbudowane strategie marketingowe mogą uwzględniać dziesiątki różnych czynników.

Jeżeli jednak chodzi o strategie e-mail marketingu, tutaj najczęściej wszystko sprowadza się do kilku najważniejszych elementów. Są nimi:

  1. Określenie grupy docelowej i jej ewentualna segmentacja.
  2. Wybór konkretnego rodzaju komunikacji (np. mailingu, newslettera, cold mailingu).
  3. Wskazanie oczekiwań dotyczących wyników kampanii (np. mierzonych przez współczynnik ROI).
  4. Wybór określonego stylu komunikowania się z klientami (np. formalny lub nieformalny).
  5. Określenie technicznych aspektów związanych z organizacją wysyłki.

Jakie korzyści daje opracowana strategia marketingowa?

Oczywiście głównym plusem jasno zdefiniowanej strategii marketingowej jest to, że pozwala ona na bardziej zdecydowane działania. Dzięki niej firma nie musi poruszać się po omacku, ponieważ wszystkie działania mają odpowiadać elementom takiej strategii. Natomiast pełne zrozumienie poszczególnych kroków będzie przekładać się na bardziej efektywne działanie.

Ponadto w e-mail marketingu strategia pozwala na łatwiejsze określenie kluczowego priorytetu firmy. Jeżeli bowiem firma postawi np. na newsletter mailing, staje się jasne, że jej nadrzędnym celem jest budowanie długofalowych relacji z klientami. Natomiast wybór klasycznego mailingu oznacza skupienie się na jednej konkretnej akcji promocyjnej oraz maksymalizacji konwersji sprzedażowej. Dzięki temu e-mail marketing w e-commerce nabiera bardziej konkretnego kształtu.

Kolejną ważną kwestią jest fakt, że zdefiniowana strategia e-mail marketingu zapewnia bardzo jasny feedback dotyczący przeprowadzonych działań. Przy jasnym precyzowaniu strategii firma może np. przetestować kilka różnych form promocji. Następnie wystarczy porównać ich efekty przy pomocy choćby wskaźnika ROI. Takie porównanie jasno pokaże, które metody marketingu okazały się najbardziej efektywne. Co istotne, opisanego porównania nie da się zrobić w sytuacji, kiedy firma nie planuje kolejnych działań marketingowych.

Strategia marketingowa – jak wygląda jej opracowanie?

Na pewno te największe firmy, które siłą rzeczy dysponują dużym budżetem marketingowym, zawsze będą wybierać profesjonalne opracowywanie strategii. W tym celu mogą one nawiązać współpracę z ekspertami lub agencjami oferującymi usługi w takim zakresie. Jednak dla mniejszych firm zazwyczaj będą to zbyt poważne wydatki. Dlatego teraz podpowiemy, jak można samodzielnie nakreślić najważniejsze założenia strategii marketingowej.

W pierwszej kolejności przedstawiciele firmy powinni określić, jaki będzie kluczowy cel ich strategii e-mail marketingu. Dla jednych może to być intensywna promocja konkretnej usługi lub produktu, a dla innych zbudowanie trwalszych relacji z klientami.

Następnie warto określić najważniejsze kroki podejmowane w ramach e-mail marketingowej strategii. Czy mamy zamiar cyklicznie wysyłać wiadomości do naszej grupy odbiorców? A może lepszym wyborem będzie mniej regularna wysyłka, która przedstawi tylko te najważniejsze oferty?

Nie można także zapominać o wskazaniu budżetu przeznaczonego na strategię e-mail marketingową. Tutaj można pocieszać się tym, że e-mail marketing stanowi dość przystępną cenowo opcję. Dlatego za naprawdę niewielkie pieniądze firma może dotrzeć ze swoją reklamą do licznej grupy odbiorców. Mimo tego warto z wyprzedzeniem określić, ile pieniędzy można przeznaczyć na cel kampanii.

Więcej informacji na temat korzyści wynikających z zastosowania e-mail marketingu w e-commerce można znaleźć w naszym tekście:

Kampanie e-mail marketingowe – jak zacząć?

Kampanie e-mail marketingowe pozostają sprawdzonym i skutecznym sposobem na docieranie ze swoją ofertą do potencjalnych klientów. Co prawda, niektóre osoby mogą podchodzić do tego nieco sceptycznie i twierdzić, że reklama przez e-mail nie przystaje do obecnych...

Baza adresów e-mail – skąd pozyskać?  

Skuteczne przeprowadzenie kampanii e-mail marketingowej byłoby niemożliwe bez posiadania przygotowanej bazy adresów e-mail. To właśnie taka baza adresów e-mail pozwala na stworzenie docelowej grupy odbiorców danego mailingu lub newslettera. Problem polega jednak na...

 E-mail marketing dla e-commerce

Jeszcze kilkanaście lat temu handel elektroniczny, czyli e-commerce, był jedynie uzupełnieniem handlu prowadzonego tradycyjnymi metodami. Jednak ostatnie lata doprowadziły do prawdziwej rewolucji pod kątem świadczenia usług oraz sprzedaży towarów. Rozwój technologii...

Wskaźnik ROI w marketingu e-mail – co to jest i jak go obliczyć?

Poszczególne metody marketingu mogą być bardzo zróżnicowane. Dotyczy to zarówno ich najważniejszych założeń, jak i metod docierania do potencjalnych odbiorców. Jednak pomimo tak dużego zróżnicowania istnieje także jeden czynnik,...

E-mail marketing B2B i B2C – jakie są różnice?  

Co cechuje najlepsze metody marketingowe? Jednym z takich aspektów jest bez wątpienia uniwersalność, bo to ona sprawia, że daną metodę można wykorzystać w różnych sytuacjach. W tym miejscu warto więc wspomnieć choćby o e-mail marketingu. Jego specyfika jest bowiem na...